Condiciones de uso y política de privacidad
Política de Protección de Datos de Carácter Personal.- En cumprimiento da normativa e disposicións vixentes, sobre protección de Datos de Carácter Persoal (RXPD), María Jesús Soutullo Crespo informa que: Os Datos de Carácter Personal que obtén con obxecto da prestación de servizos de Procuradora, Mediadora, Formadora, Facilitadora, Coach, son obxecto de tratamento automatizado, para o uso exclusivo, sen cesións a terteiros salvo autorizacion expresa. O usuario poderá, en todo momento, exercitar os dereitos reconocidos na legxslación vixente de acceso, rectificación, cancelación e oposición etc. O exercicio destes dereitos pode realizalo o propio usuario mediante comunicación escrita á seguiente dirección postal o de correo electrónico: MARIA JESUS SOUTULLO CRESPO; R/ CASAL- NANTES, 14. 36960 SANXENXO – PONTEVEDRA.- sistemicasi@gmail.com.- Tamén poden exercitarse estes dereitos nos termos que a normativa aplicable establece e que pode consultar.

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Máis información. Aceptar